ធ្វើឱ្យគណនីឥតគិតថ្លៃរបស់អ្នក!

បណ្ណាល័យភាពយន្តនិងវីដេអូរបស់យើងអាចត្រូវបានមើលឬទាញយកដោយសមាជិកតែប៉ុណ្ណោះ

បន្តមើលដោយឥតគិតថ្លៃ➞

ចំណាយពេលតិចជាង ១ នាទីដើម្បីចុះឈ្មោះបន្ទាប់មកអ្នកអាចរីករាយនឹងចំណងជើងភាពយន្តនិងទូរទស្សន៍គ្មានដែនកំណត់។

00:00:00 / 01:56:00
ទ្រង់ទ្រាយដែលមាន Uncharted ស្កេនសុវត្ថិភាព : 06/25/2022
មើល HD ទាញយក HD

Uncharted (2022)

1433.74 ទស្សនៈ
38.55%
A young street-smart, Nathan Drake and his wisecracking partner Victor “Sully” Sullivan embark on a dangerous pursuit of “the greatest treasure never found” while also tracking clues that may lead to Nathan’s long-lost brother.
ពេលរត់: 116 នាទី
ភាសា: Español, English
ប្រទេស: United States of America

អនុសាសន៍ដើម្បីមើល