ធ្វើឱ្យគណនីឥតគិតថ្លៃរបស់អ្នក!

បណ្ណាល័យភាពយន្តនិងវីដេអូរបស់យើងអាចត្រូវបានមើលឬទាញយកដោយសមាជិកតែប៉ុណ្ណោះ

បន្តមើលដោយឥតគិតថ្លៃ➞

ចំណាយពេលតិចជាង ១ នាទីដើម្បីចុះឈ្មោះបន្ទាប់មកអ្នកអាចរីករាយនឹងចំណងជើងភាពយន្តនិងទូរទស្សន៍គ្មានដែនកំណត់។

00:00:00 / 00:43:00
,
ទ្រង់ទ្រាយដែលមាន Grey's Anatomy ស្កេនសុវត្ថិភាព : 07/02/2022 មើល HD ទាញយក HD

Grey's Anatomy

873.783 ទស្សនៈ
27%
Follows the personal and professional lives of a group of doctors at Seattle’s Grey Sloan Memorial Hospital.
ភាគ : 400 ភាគ
រដូវ : 19 រដូវ
ពេលរត់: 43:14 នាទី
ស្ទូឌីយោ:
ប្រទេស:
នាវិក:

អនុសាសន៍ដើម្បីមើល