ធ្វើឱ្យគណនីឥតគិតថ្លៃរបស់អ្នក!

បណ្ណាល័យភាពយន្តនិងវីដេអូរបស់យើងអាចត្រូវបានមើលឬទាញយកដោយសមាជិកតែប៉ុណ្ណោះ

បន្តមើលដោយឥតគិតថ្លៃ➞

ចំណាយពេលតិចជាង ១ នាទីដើម្បីចុះឈ្មោះបន្ទាប់មកអ្នកអាចរីករាយនឹងចំណងជើងភាពយន្តនិងទូរទស្សន៍គ្មានដែនកំណត់។

00:00:00 / 01:30:00
,
ទ្រង់ទ្រាយដែលមាន Pantanal ស្កេនសុវត្ថិភាព : 06/30/2022 មើល HD ទាញយក HD
Episode

Pantanal

1542.193 ទស្សនៈ
59%
After the mysterious disappearance of his father, Joventino, the cowboy José Leôncio becomes a wealthy farm owner in Pantanal. Over twenty years have passed and, bitter-hearted because of his father vanishing and the escape of his wife to Rio de Janeiro with his baby, José Leôncio has the chance to make amends with the boy, now a young man raised in the big city with very different values and habits than his own.
ភាគ : 102 ភាគ
រដូវ : 1 រដូវ
ពេលរត់: 90:50 នាទី
ស្ទូឌីយោ:
ប្រទេស:

អនុសាសន៍ដើម្បីមើល