ធ្វើឱ្យគណនីឥតគិតថ្លៃរបស់អ្នក!

បណ្ណាល័យភាពយន្តនិងវីដេអូរបស់យើងអាចត្រូវបានមើលឬទាញយកដោយសមាជិកតែប៉ុណ្ណោះ

បន្តមើលដោយឥតគិតថ្លៃ➞

ចំណាយពេលតិចជាង ១ នាទីដើម្បីចុះឈ្មោះបន្ទាប់មកអ្នកអាចរីករាយនឹងចំណងជើងភាពយន្តនិងទូរទស្សន៍គ្មានដែនកំណត់។

00:00:00 / 01:0:00
,
ទ្រង់ទ្រាយដែលមាន Halo ស្កេនសុវត្ថិភាព : 06/30/2022 មើល HD ទាញយក HD

Halo

1327.045 ទស្សនៈ
24%
Depicting an epic 26th-century conflict between humanity and an alien threat known as the Covenant, the series weaves deeply drawn personal stories with action, adventure and a richly imagined vision of the future.
ភាគ : 9 ភាគ
រដូវ : 1 រដូវ
ពេលរត់: 60:50 នាទី
ស្ទូឌីយោ:
ប្រទេស:

អនុសាសន៍ដើម្បីមើល