ធ្វើឱ្យគណនីឥតគិតថ្លៃរបស់អ្នក!

បណ្ណាល័យភាពយន្តនិងវីដេអូរបស់យើងអាចត្រូវបានមើលឬទាញយកដោយសមាជិកតែប៉ុណ្ណោះ

បន្តមើលដោយឥតគិតថ្លៃ➞

ចំណាយពេលតិចជាង ១ នាទីដើម្បីចុះឈ្មោះបន្ទាប់មកអ្នកអាចរីករាយនឹងចំណងជើងភាពយន្តនិងទូរទស្សន៍គ្មានដែនកំណត់។

00:00:00 / 01:0:00
,
ទ្រង់ទ្រាយដែលមាន Casados à Primeira Vista ស្កេនសុវត្ថិភាព : 06/25/2022 មើល HD ទាញយក HD
Episode

Casados à Primeira Vista

62.833 ទស្សនៈ
80%
By scientists and relationship specialists, some Portuguese singles are placed in couples and meet for the first time in their own marriage. After that, they will go on a honeymoon, they will live together in a house and they are going out together and with their families and friends for the purpose of testing their relationship and discovering if love arises between them. In the end, the ultimate decision will be made: will they continue their lives together and married, or will their ways separate and divorce?
ភាគ : 205 ភាគ
រដូវ : 3 រដូវ
ពេលរត់: 60:14 នាទី
ស្ទូឌីយោ:
ប្រទេស:
នាវិក:

អនុសាសន៍ដើម្បីមើល