ଆପଣଙ୍କର ମାଗଣା ଖାତା ସକ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ!

ଆମର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଭିଡିଓ ଲାଇବ୍ରେରୀ କେବଳ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କିମ୍ବା ଡାଉନଲୋଡ୍ ହୋଇପାରିବ |

ମାଗଣା for ପାଇଁ ଦେଖିବା ଜାରି ରଖ |

ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବାକୁ 1 ମିନିଟ୍ କମ୍ ସମୟ ଲାଗେ ତାପରେ ଆପଣ ଅସୀମିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଟିଭି ଟାଇଟଲ୍ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ |

00:00:00 / 02:6:00
ଉପଲବ୍ଧ ଫର୍ମାଟ୍ | Doctor Strange in the Multiverse of Madness ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍କାନ୍ ହୋଇଛି | : 07/02/2022
ଦେଖନ୍ତୁ | HD ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ | HD

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022)

9376.874 ଦର୍ଶନ
35%
Doctor Strange, with the help of mystical allies both old and new, traverses the mind-bending and dangerous alternate realities of the Multiverse to confront a mysterious new adversary.
ଚାଲିବା ସମୟ: 126 ମିନିଟ୍ |
ଭାଷା: 广州话 / 廣州話, English, Español
ଷ୍ଟୁଡିଓ: ,
ଦେଶ: United States of America

ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ |